خريطة الموقع
Loading...

 

الرئيسية > خدمات > خدمة الشباك الواحد > خدمة الشباك الواحد > cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng
عنصر جديدعنصر جديد

مقدم الطلب

cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng 

المركز

الزقازيق 

الوحدة المحلية

cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng 

الرقم القومى

cách phối màu  

عنوان مقدم الطلب

 

تليفون مقدم الطلب

 

يوم

12 

الشهر

يناير 

سنه

1990 

رقم الطلب

09867567 

موضوع الطلب

طلب تصريح بتوصيل مرافق للمبانى الجديدة 

مدة إنتهاء الطلب

خمسة عشرة يوما 

تاريخ إنتهاء الطلب

 

موقف التنفيذ

جارى 

رأى الوحدة المحلية

cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng
Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn Ctrl+Alt+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn Ctrl+dấu gạch chéo
Trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌nhà‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌chắc‌ ‌hẳn‌ ‌nhiều‌ ‌gia‌ ‌chủ‌ ‌sẽ‌ ‌chưa‌ ‌biết‌ ‌nên‌ ‌
sơn‌ ‌màu‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌để‌ ‌trông‌ ‌thật‌ ‌đẹp‌ ‌và‌ ‌bắt‌ ‌mắt.‌ ‌Bài‌ ‌viết‌ ‌gợi‌ ‌ý‌ ‌‌cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌2‌ ‌tầng‌ ‌hôm‌ ‌nay‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌hữu‌ ‌ích‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌đọc‌ ‌đang‌ ‌
có‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌về‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌này.‌ ‌Đừng‌ ‌bỏ‌ ‌qua‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌bên‌ ‌dưới‌ ‌mà‌ ‌hãy‌ ‌cùng‌ ‌xem‌ ‌
qua‌ ‌với‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌nhé.‌ ‌
Cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌2‌ ‌tầng‌ ‌
Trong‌ ‌thực‌ ‌thế,‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌đẹp,‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌
thường‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌3‌ ‌tông‌ ‌màu‌ ‌chính‌ ‌là:‌ ‌đỏ,‌ ‌lục‌ ‌nam‌ ‌và‌ ‌vàng.‌ ‌Mỗi‌ ‌khi‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌hòa‌ ‌trộn‌ ‌
3‌ ‌màu‌ ‌này‌ ‌theo‌ ‌một‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌khác‌ ‌nhau‌ ‌thì‌ ‌sẽ‌ ‌cho‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌tổ‌ ‌hợp‌ ‌màu‌ ‌mới‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌thú‌ ‌vị.‌ ‌
Ví‌ ‌dụ:‌ ‌khi‌ ‌bạn‌ ‌phối‌ ‌đỏ‌ ‌với‌ ‌vàng‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌cam,‌ ‌lam‌ ‌với‌ ‌vàng‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌xanh‌ ‌lá,‌ ‌đỏ‌ ‌
với‌ ‌lam‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌tím,...‌ ‌Cứ‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌hơn‌ ‌3400‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌
nhà‌ ‌ống‌ ‌đẹp.‌ ‌
Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌khác‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌coi‌ ‌là‌ ‌
nguyên‌ ‌tắc‌ ‌vàng‌ ‌để‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌đẹp.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌sẽ‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌60-30-10.‌ ‌
Tức‌ ‌là‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌chọn‌ ‌3‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌bất‌ ‌kì‌ ‌trong‌ ‌bảng‌ ‌màu,‌ ‌rồi‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌chọn‌ ‌màu‌ ‌chính‌ ‌để‌ ‌
trang‌ ‌trí‌ ‌cho‌ ‌60%‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌mặt‌ ‌tiền,‌ ‌30%‌ ‌màu‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌cho‌ ‌phần‌ ‌mái‌ ‌và‌ ‌10%‌ ‌còn‌ ‌lại‌ ‌
cho‌ ‌những‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌trang‌ ‌trí‌ ‌như‌ ‌cột‌ ‌cờ,‌ ‌gờ‌ ‌chỉ,‌ ‌hoa‌ ‌văn,...‌ ‌Tùy‌ ‌theo‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌
yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌gia‌ ‌chủ‌ ‌mà‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌vàng‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌điều‌ ‌chỉnh‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌cho‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌
Xu‌ ‌hướng‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌
Sử‌ ‌dụng‌ ‌màu‌ ‌tương‌ ‌phản‌ ‌
Đây‌ ‌là‌ ‌cách‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌hay‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌nhiều‌ ‌nhất‌ ‌khi‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌nhà‌ ‌cửa.‌ ‌
Bởi‌ ‌sự‌ ‌tương‌ ‌phản‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌vũ‌ ‌khí‌ ‌kích‌ ‌thích‌ ‌thị‌ ‌giác‌ ‌và‌ ‌sự‌ ‌ấn‌ ‌tượng‌ ‌với‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌
nhất.‌ ‌Vì‌ ‌thế,‌ ‌thông‌ ‌thường‌ ‌sẽ‌ ‌chia‌ ‌ra‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌50%‌ ‌màu‌ ‌sáng‌ ‌và‌ ‌50%‌ ‌màu‌ ‌tối‌ ‌để‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống.‌ ‌Ví‌ ‌dụ‌ ‌như:‌ ‌trắng‌ ‌và‌ ‌đen,‌ ‌đỏ‌ ‌và‌ ‌trắng,‌ ‌nâu‌ ‌và‌ ‌trắng,‌ ‌đỏ‌ ‌và‌ ‌đen,...‌ ‌
Màu‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌tươi‌ ‌tắn,‌ ‌trẻ‌ ‌trung‌ ‌
Với‌ ‌những‌ ‌bạn‌ ‌yêu‌ ‌thích‌ ‌sự‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌tinh‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌mang‌ ‌nét‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌bạn‌ ‌hãy‌ ‌
chọn‌ ‌những‌ ‌gam‌ ‌màu‌ ‌như‌ ‌trắng‌ ‌sữa,‌ ‌trắng‌ ‌tinh‌ ‌khôi,‌ ‌vàng‌ ‌nhạt‌ ‌và‌ ‌xanh‌ ‌dương‌ ‌để‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌ngôi‌ ‌nhà.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌nên‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌đến‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌hợp‌ ‌phong‌ ‌thủy‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌
mang‌ ‌về‌ ‌nhiều‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌và‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌sức‌ ‌khỏe.‌ ‌ ‌
Sử‌ ‌dụng‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌trầm‌ ‌tạo‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌ấm‌ ‌áp‌ ‌
Trong‌ ‌những‌ ‌năm‌ ‌gần‌ ‌đây,‌ ‌các‌ ‌ngôi‌ ‌nhà‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌theo‌ ‌phong‌ ‌cách‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌
sẽ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌các‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌trầm‌ ‌để‌ ‌tạo‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌ấm‌ ‌áp.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌nó‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌được‌ ‌nét‌ ‌
đẹp‌ ‌sang‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌khí‌ ‌khái‌ ‌Châu‌ ‌Âu‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌nước‌ ‌ngoài.‌ ‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌màu‌ ‌đen,‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌
thể‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌những‌ ‌màu‌ ‌khác‌ ‌như‌ ‌xám,‌ ‌xanh‌ ‌lam‌ ‌hoặc‌ ‌nâu‌ ‌để‌ ‌thay‌ ‌thế.‌ ‌
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Chi tiết tại: https://satmythuatdanang.com/tin-tuc/tu-van/cach-phoi-mau-son-mat-tien-nha-ong-2-tang-76.html

رأى مديرية الزراعة

cách phối màu sơn mặt tiền nhà ống 2 tầng
Để bật chế độ hỗ trợ đọc màn hình, nhấn Ctrl+Alt+Z Để tìm hiểu thêm về các phím tắt, nhấn Ctrl+dấu gạch chéo
Trong‌ ‌quá‌ ‌trình‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌nhà‌ ‌của‌ ‌mình,‌ ‌chắc‌ ‌hẳn‌ ‌nhiều‌ ‌gia‌ ‌chủ‌ ‌sẽ‌ ‌chưa‌ ‌biết‌ ‌nên‌ ‌
sơn‌ ‌màu‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌nào‌ ‌để‌ ‌trông‌ ‌thật‌ ‌đẹp‌ ‌và‌ ‌bắt‌ ‌mắt.‌ ‌Bài‌ ‌viết‌ ‌gợi‌ ‌ý‌ ‌‌cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌2‌ ‌tầng‌ ‌hôm‌ ‌nay‌ ‌sẽ‌ ‌là‌ ‌thông‌ ‌tin‌ ‌hữu‌ ‌ích‌ ‌dành‌ ‌cho‌ ‌các‌ ‌bạn‌ ‌đọc‌ ‌đang‌ ‌
có‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌tìm‌ ‌hiểu‌ ‌về‌ ‌vấn‌ ‌đề‌ ‌này.‌ ‌Đừng‌ ‌bỏ‌ ‌qua‌ ‌bài‌ ‌viết‌ ‌bên‌ ‌dưới‌ ‌mà‌ ‌hãy‌ ‌cùng‌ ‌xem‌ ‌
qua‌ ‌với‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌nhé.‌ ‌
Cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌2‌ ‌tầng‌ ‌
Trong‌ ‌thực‌ ‌thế,‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌đẹp,‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌
thường‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌3‌ ‌tông‌ ‌màu‌ ‌chính‌ ‌là:‌ ‌đỏ,‌ ‌lục‌ ‌nam‌ ‌và‌ ‌vàng.‌ ‌Mỗi‌ ‌khi‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌hòa‌ ‌trộn‌ ‌
3‌ ‌màu‌ ‌này‌ ‌theo‌ ‌một‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌khác‌ ‌nhau‌ ‌thì‌ ‌sẽ‌ ‌cho‌ ‌ra‌ ‌một‌ ‌tổ‌ ‌hợp‌ ‌màu‌ ‌mới‌ ‌vô‌ ‌cùng‌ ‌thú‌ ‌vị.‌ ‌
Ví‌ ‌dụ:‌ ‌khi‌ ‌bạn‌ ‌phối‌ ‌đỏ‌ ‌với‌ ‌vàng‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌cam,‌ ‌lam‌ ‌với‌ ‌vàng‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌xanh‌ ‌lá,‌ ‌đỏ‌ ‌
với‌ ‌lam‌ ‌sẽ‌ ‌ra‌ ‌màu‌ ‌tím,...‌ ‌Cứ‌ ‌như‌ ‌thế‌ ‌chúng‌ ‌ta‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌tạo‌ ‌ra‌ ‌hơn‌ ‌3400‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌
nhà‌ ‌ống‌ ‌đẹp.‌ ‌
Tuy‌ ‌nhiên,‌ ‌cũng‌ ‌có‌ ‌một‌ ‌cách‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌khác‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌coi‌ ‌là‌ ‌
nguyên‌ ‌tắc‌ ‌vàng‌ ‌để‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌đẹp.‌ ‌Đó‌ ‌là‌ ‌sẽ‌ ‌áp‌ ‌dụng‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌60-30-10.‌ ‌
Tức‌ ‌là‌ ‌bạn‌ ‌sẽ‌ ‌chọn‌ ‌3‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌bất‌ ‌kì‌ ‌trong‌ ‌bảng‌ ‌màu,‌ ‌rồi‌ ‌sau‌ ‌đó‌ ‌chọn‌ ‌màu‌ ‌chính‌ ‌để‌ ‌
trang‌ ‌trí‌ ‌cho‌ ‌60%‌ ‌diện‌ ‌tích‌ ‌mặt‌ ‌tiền,‌ ‌30%‌ ‌màu‌ ‌thứ‌ ‌hai‌ ‌cho‌ ‌phần‌ ‌mái‌ ‌và‌ ‌10%‌ ‌còn‌ ‌lại‌ ‌
cho‌ ‌những‌ ‌chi‌ ‌tiết‌ ‌trang‌ ‌trí‌ ‌như‌ ‌cột‌ ‌cờ,‌ ‌gờ‌ ‌chỉ,‌ ‌hoa‌ ‌văn,...‌ ‌Tùy‌ ‌theo‌ ‌nhu‌ ‌cầu‌ ‌thực‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌
yêu‌ ‌cầu‌ ‌của‌ ‌gia‌ ‌chủ‌ ‌mà‌ ‌tỉ‌ ‌lệ‌ ‌vàng‌ ‌này‌ ‌sẽ‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌điều‌ ‌chỉnh‌ ‌linh‌ ‌hoạt‌ ‌cho‌ ‌phù‌ ‌hợp.‌ ‌
Xu‌ ‌hướng‌ ‌phối‌ ‌màu‌ ‌sơn‌ ‌mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống‌ ‌mới‌ ‌nhất‌ ‌năm‌ ‌2020‌ ‌
Sử‌ ‌dụng‌ ‌màu‌ ‌tương‌ ‌phản‌ ‌
Đây‌ ‌là‌ ‌cách‌ ‌mà‌ ‌các‌ ‌kiến‌ ‌trúc‌ ‌sư‌ ‌hay‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌nhiều‌ ‌nhất‌ ‌khi‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌nhà‌ ‌cửa.‌ ‌
Bởi‌ ‌sự‌ ‌tương‌ ‌phản‌ ‌chính‌ ‌là‌ ‌vũ‌ ‌khí‌ ‌kích‌ ‌thích‌ ‌thị‌ ‌giác‌ ‌và‌ ‌sự‌ ‌ấn‌ ‌tượng‌ ‌với‌ ‌người‌ ‌xem‌ ‌
nhất.‌ ‌Vì‌ ‌thế,‌ ‌thông‌ ‌thường‌ ‌sẽ‌ ‌chia‌ ‌ra‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌50%‌ ‌màu‌ ‌sáng‌ ‌và‌ ‌50%‌ ‌màu‌ ‌tối‌ ‌để‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌nhà‌ ‌ống.‌ ‌Ví‌ ‌dụ‌ ‌như:‌ ‌trắng‌ ‌và‌ ‌đen,‌ ‌đỏ‌ ‌và‌ ‌trắng,‌ ‌nâu‌ ‌và‌ ‌trắng,‌ ‌đỏ‌ ‌và‌ ‌đen,...‌ ‌
Màu‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌tươi‌ ‌tắn,‌ ‌trẻ‌ ‌trung‌ ‌
Với‌ ‌những‌ ‌bạn‌ ‌yêu‌ ‌thích‌ ‌sự‌ ‌nhẹ‌ ‌nhàng,‌ ‌tinh‌ ‌tế‌ ‌và‌ ‌mang‌ ‌nét‌ ‌trẻ‌ ‌trung,‌ ‌bạn‌ ‌hãy‌ ‌
chọn‌ ‌những‌ ‌gam‌ ‌màu‌ ‌như‌ ‌trắng‌ ‌sữa,‌ ‌trắng‌ ‌tinh‌ ‌khôi,‌ ‌vàng‌ ‌nhạt‌ ‌và‌ ‌xanh‌ ‌dương‌ ‌để‌ ‌sơn‌ ‌
mặt‌ ‌tiền‌ ‌ngôi‌ ‌nhà.‌ ‌Tuy‌ ‌nhiên‌ ‌bạn‌ ‌cũng‌ ‌nên‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌đến‌ ‌yếu‌ ‌tố‌ ‌hợp‌ ‌phong‌ ‌thủy‌ ‌để‌ ‌có‌ ‌thể‌ ‌
mang‌ ‌về‌ ‌nhiều‌ ‌may‌ ‌mắn‌ ‌và‌ ‌tài‌ ‌lộc‌ ‌cũng‌ ‌như‌ ‌sức‌ ‌khỏe.‌ ‌ ‌
Sử‌ ‌dụng‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌trầm‌ ‌tạo‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌ấm‌ ‌áp‌ ‌
Trong‌ ‌những‌ ‌năm‌ ‌gần‌ ‌đây,‌ ‌các‌ ‌ngôi‌ ‌nhà‌ ‌được‌ ‌thiết‌ ‌kế‌ ‌theo‌ ‌phong‌ ‌cách‌ ‌hiện‌ ‌đại‌ ‌
sẽ‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌các‌ ‌màu‌ ‌sắc‌ ‌trầm‌ ‌để‌ ‌tạo‌ ‌cảm‌ ‌giác‌ ‌ấm‌ ‌áp.‌ ‌Đồng‌ ‌thời‌ ‌nó‌ ‌thể‌ ‌hiện‌ ‌được‌ ‌nét‌ ‌
đẹp‌ ‌sang‌ ‌trọng‌ ‌và‌ ‌khí‌ ‌khái‌ ‌Châu‌ ‌Âu‌ ‌của‌ ‌người‌ ‌nước‌ ‌ngoài.‌ ‌Bên‌ ‌cạnh‌ ‌màu‌ ‌đen,‌ ‌bạn‌ ‌có‌ ‌
thể‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌những‌ ‌màu‌ ‌khác‌ ‌như‌ ‌xám,‌ ‌xanh‌ ‌lam‌ ‌hoặc‌ ‌nâu‌ ‌để‌ ‌thay‌ ‌thế.‌ ‌
Bật chế độ hỗ trợ trình đọc màn hình
Chi tiết tại: https://satmythuatdanang.com/tin-tuc/tu-van/cach-phoi-mau-son-mat-tien-nha-ong-2-tang-76.html

رأى المساحة

 

أسم المسئول

thuong 

تليفون العمل

 

تليفون المحمول

 
مرفقات
تم إنشاء في 10/10/2020 11:01 ص  بواسطة  
تم إجراء آخر تعديل في 10/10/2020 11:01 ص  بواسطة  
أنت الزائر رقم:
الرئيسية | أتصل بنا | عن الموقع | سياسية الخصوصية
آخر تحديث للموقع
Loading...
جميع الحقوق محفوظة للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية 2020
متوافق مع المتصفح ،